• امروز: 1402/09/21
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/20

سئوالات متداول بخش صنایع تبدیلی

1- صدور مجوز صنايع غذايي و تبديلي به چه صورتي انجام مي پذيرد؟

 متقاضياني كه درخواست مجوزهاي مربوط به صنايع تبديلي و غذايي دارند و ماده اوليه آن ها بر پايه محصولات خام كشاورزي بوده و كد فعاليت (آيسيك) آنها در اختيار وزارت جهادكشاورزي باشد، درخواست خود را از طريق سامانه مجوزهاي الكترونيك كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي (سماك) به آدرس  https://semak.maj.ir  ثبت و پيگيري نمايند.  

 

2-در اين سامانه چه مجوزهايي صادر مي شود؟

 همه مجوزهاي صنايع تبديلي بخش كشاورزي از طريق سامانه سماك صادر مي شوند. خدمات صدور ، تمديد ، اصلاح، انتقال و ابطال براي مجوزهاي موافقت اوليه ، جواز تاسيس ، پروانه بهره برداري ، طرح توسعه، بازسازي و نوسازي صنايع غذايي و تبديلي قابل انجام مي باشد.

3-استعلام هاي مورد نياز اخذ مجوزها به چه طريقي انجام مي شود؟

موافقت اوليه نياز به هيچگونه استعلام و مدركي ندارد. در مورد ساير مجوزها، پس از دريافت موافقت اوليه از سامانه، نسبت به دريافت استعلامها از سامانه اقدام نموده و به ادارات مربوطه مراجعه و پس از دريافت پاسخ مثبت نسبت به بارگذاري آنها در سامانه  اقدام نمايند.

4- روند صدور مجوز چند روز است؟

 موافقت اوليه معمولاً ظرف 24 تا 48 ساعت و حداكثر ظرف سه روز كاري صادر مي شود. در سامانه صدور مجوزهاي الكترونيكي كشاورزي، حسب اقداماتي كه هر يك از كارشناسان با توجه به پروسه كاري و بررسي فني و ارائه گزارش لازم دارند ممكن است زمانبر باشد. تلاش ما بر اين است كه مجوزها در فاصله زماني هر چه كوتاهتر صادر شوند. متقاضي مي تواند از طريق كارتابل خود، پيشرفت درخواست در هر مرحله را مشاهده و پيگيري نمايد.

5-براي دريافت مجوز آيا حضور متقاضي الزامي مي باشد؟

 به منظور تسهيل در روند صدور مجوزها، سامانه به نحوي طراحي شده كه به محض تائيد و امضاء الكترونيك مجوز توسط مسئول مربوطه، پيامكي به متقاضي ارسال و سپس متقاضي با ورود به كارتابل خود و دريافت فايل مربوطه امكان پرينت مجوز در هر زمان و مكاني را دارد.  مجوز صادره نياز به مهر برجسته و درج تاريخ و امضاي مجدد نداشته و آماده است. تمام مجوزهاي صادره از اين طريق، از  سامانه سماك قابل اعتبار سنجي است.

  6- براي شروع از صفر،  اول كدام مجوز را درخواست دهيم؟

اول موافقت اوليه (به منظور مشخص شدن كليات طرح)، سپس جواز تاسيس و در آخر كه طرح تكميل و امكان توليد فراهم شد: پروانه بهره برداري.