• امروز: 1401/09/10
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/08

مدیر سرمایه گذاری

نام :    جواد کاوه شالدهی

    

سمت : مدیریت امور سرمایه گذاری

 

شماره تماس :  33328731

 

ایمیل سازمانی :

mod.sarmayeh@jkgc.ir