• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

شرح وظایف ترویج

وظایف سازمانی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

 

•1-نیازسنجی ، برنامه ریزی ، تهیه و تدوین سالانه برنامه های آموزشی و  ترویجی برای بهره برداران بخش کشاورزی در راستای سیاستهای سازمان و وزارت متبوع.
 
 
•2-اجرای پروژه های آموزشی و  ترویجی شامل روزمزرعه ، هفته انتقال یافته های تحقیقاتی ، طرحهای تحقیقی ، ترویجی ، پروژه IPM/FFS و ...
 
 
•3-برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر پروژه های آموزشی ترویجی زنان روستایی شامل مزرعه نمایشی ، کشت و پرورش قارچ صدفی ، مدیریت ضایعات کشاورزی و خانگی ، پرورش زنبورعسل ، تهیه ورمی کمپوست و ...
 
 
•4- برنامه ریزی ، هماهنگی و تقویت ارتباط و تعامل کارشناسی با مجامع و مراکز علمی و تحقیقاتی و آموزشی ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سایر تشکل های دولتی و غیردولتی جهت بهره گیری از علوم و دانش نوین توسعه بخش کشاورزی
 
 
•5ـ برنامه ریزی، ساماندهي( تعمیر و تجهيز) و نظارت بر امور مراکز جهاد کشاورزی و حمایت، هدایت عاملين شبكه ترويج (سربازان سازندگي، مددکاران ترویجی ، شرکتهای ترویجی و ....)
 
 
•6-نیازسنجی ، برنامه ریزی ، تهیه و تدوین برنامه ها و تقویم زمانبندی پروژه های رسانه ای( شنیداری، دیداری، نوشتاری ، پیامک ترویجی و ...)