• امروز: 1401/09/05
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/05

اداره روابط عمومی

نام :  مهدی صادق پور

 

سمت :  رئیس اداره روابط عمومی

 

شماره تماس : 33324012

 

ایمیل سازمانی :

ed.ravabet@jkgc.ir