• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28
اولین کاروان سراسری محققان معین سازمان جهاد کشاورزی گیلان برگزار شد

اولین کاروان سراسری محققان معین سازمان جهاد کشاورزی گیلان برگزار شد

اولین کاروان سراسری محققان معین سازمان جهاد کشاورزی گیلان با هدف بررسی علمی و فنی میدانی مسائل دانشی کشاورزی و منابع طبیعی در سطح جوامع محلی صبح امروز در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در حاشیه این کاروان گفت: این کاروان با هدف تحقق برنامه‌های مدیریت دانش که از اهداف طرح نظام نوین ترویج کشاورزی است و با حضور محققان معین برگزار شد.

صالح محمدی افزود: در این کاروان  ۱۴۷ محقق معین از  ۸ مرکز تحقیقاتی حضور دارند.

وی یادآور شد: محققان معین با همکاری و هماهنگی مستمر با مروجین پهنه و کارشناسان بخش اجرا ماموریت انتقال دانش را بر عهده دارند و  طرح نظام نوین ترویج به منظور مداخله‌گری فعال ترویج در نظام تولید کشاورزی و منابع طبیعی برای افزایش دانش فنی و تخصصی کاربردی کارشناسان و همچنین بهره‌گیری از رویکردهای ترویجی مطلوب به منظور ارتقاء مهارت‌های فنی و مدیریتی بهره‌برداران تدوین و اجرا می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان خاطرنشان کرد: ۶۳ مرکز جهاد کشاورزی در استان با ۳۹۸ پرسنل فعالیت می‌کنند و ۲۹۰۰ روستای گیلان به ۳۳۵ پهنه در سطح استان تعریف شده و ۳۳۵ مروج مشغول به فعالیت هستند.

محمدی گفت: قریب به 320 هزار کشاورز در بخش‌های مختلف کشاورزی استان فعالند و استقرار مدیریت دانش به منظور دسترسی ذی‌نفعان به دانش فنی و یافته‌های تحقیقاتی سبب ورود علم و یافته‌های تحقیقاتی به عرصه تولید برای افزایش عملکرد بخش‌های مختلف کشاورزی می‌شود.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان