لیست خدمات الکترونیکی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

برای ورود به سامانه جهت ثبت نام و یا پیگیری درخواست کلیک نمائید.
در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 که به عنوان طرح یک‌ فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده ‌بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1385/8/1 و تأیید شورای محترم نگهبان، تبصره 4 از ماده 1 این قانون به شرح ذیل مستثنی بودن مواردی را ایفاد می دارد.
احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست ‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.