• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28
جذب سرباز امریه در امور اراضی کشور

جذب سرباز امریه در امور اراضی کشور

 

 

 

 

 

 

متقاضیان  امریه در  امور اراضی 

در سایت  امور اراضی کشور   طی نامه  (تصویر بالا )   به آدرس    www.laoi.ir   

یا  سایت  ثبت نام و پیگیری وضعیت ثبت نام  به آدرس  msr.laoi.ir   مراجعه نمائید .