• امروز: 1401/11/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/17
فراخوان طرح فعال سازي بندرشيلاتي كياشهر

فراخوان طرح فعال سازي بندرشيلاتي كياشهر


اداره كل شيلات گيلان درنظردارد نسبت به شناسايي و ارزيابي متقاضيان واجد صلاحيت و داراي تجربيات مفيد در موارد مشابه و مرتبط با موضوع اين آگهي جهت سرمايه گذاري در اجراي طرح فعال سازي بندرشيلاتي كياشهر به روش مشاركت عمومي و خصوصي (ppp) درچارجوب قوانين و درراستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در امر اقتصادي مقاومتي و تاكيدات مقام محترم رياست جمهوري در اولين سفراستاني به گيلان باهدف توسعه دريا محوري وبندر پايه در توليدات شيلاتي استان، از طريق فراخوان عمومي و با رعايت قوانين، مقررات و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه و باشرايط ذيل (فايل پيوست)، به سرمايه گذار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا متقاضياني كه داراي موضوع اساسنامه مرتبط و سابقه فعاليت در اين حوزه هستند دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد فراخوان حداكثر به مدت ده روز از تاريخ درج آگهي به اداره كل شيلات استان گيلان، طبقه دوم، دبيرخانه كميسيون معاملات به آدرس بندرانزلي، غازيان، ميدان گمرك مراجعه نمايند.

http://gilan.fisheries.ir/site/News_view.aspx?Shilat=x1ZwZCyQ4MrzRgqg3if+rgv94XdYmIrkYicXB6RXuWA=