• امروز: 1401/09/10
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/10
لزوم‌ شناسنامه دار کردن باغات زیتون در گیلان

لزوم‌ شناسنامه دار کردن باغات زیتون در گیلان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ، غروب روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ دکتر شاپور اعلایی مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور بهمراه مهندس معین مدیر دفتر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات ،خانم دکتر جلیلی مقدم‌ معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات ، مهندس ملکی مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور و معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان ، سرپرست مدیریت حفظ نباتات استان ،‌ ‌فرماندار ، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از کارشناسان جهاد کشاورزی و بخش خصوصی در باغ اتکا شهرستان رودبار حضور یافتند .

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت ؛  استان گیلان با بیش از ۹ هزار هکتار  مقام نخست کشت زیتون را در کشور بخود اختصاص داده  و این میزان باغات شهرستان رودبار  در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است .

وی با بیان اینکه، یکی از مشکلاتی که از آن غافل شده ایم  شناسنامه دار کردن باغات زیتون در استان گیلان است افزود، با پرونده دار شدن هر باغ  قطعا تولید و حفظ محصول از آفات و بیماریها بسیار راحتتر خواهد بود  .

اعلائی مقدم گفت، آفات و بیماریها مرز نمی شناسد و به راحتی به باغات دیگر منتشر می شود و ممکن است آفت از باغات معیشتی به  باغاتی که اقتصادی هستند  و تولید حرفه ای دارند طغیان و کل محصول را با مشکلات و مخاطراتی مواجه کند.
وی گفت ؛ گیلان یکی از استانهاي مهم تولید محصولات کشاورزی در کشور است و به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی و کشاورزان پیشرو بخصوص شهرستان رودبار که قطب تولید زیتون است نیاز به توجه بیشتری دارد .

وی  تصریح کرد سازمان حفظ نباتات رویکردی جدیدی برای  استانهای که قطب تولید هستند‌ خصوصا شهرستان رودبار (بعنوان قطب تولید زیتون ) با هماهنگی معاونت تخصصی و معاونت باغبانی  دارد و آن رویکرد شناسنامه دار کردن باغات زیتون در استان است .

اعلائی مقدم اظهار داشت، بر اساس بیانیه ای که در کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات قرائت شده  محصول محور بودن به بستر محور تبدیل شده ( یعنی شناسنامه باغات وبسترهای تولید) و به همین دلیل بحث های به باغی، مواظبت و مراقبت از محصول زیتون بسیار  مهم است.

وی با تاکید به بحث مانیتورینگ نهال گفت، تهیه نهال (زیتون ) ۲۶ استان کشور از استان گیلان تهیه می‌شود و می‌توان گفت ژرم پلاسم یا ارزش ژنتیکی که باغات زیتون دارند مستلزم این است که ردیابی شود.

وی با بیان اینکه باید به بحث مانیتورینگ نهال توجه شود افزود، در این راستا سازمان حفظ نباتات سامانه مانیتورینگ نهال را با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی در ۲۷ خرداد ماه رونمایی کرد و ۵۰ میلیون اصله از ۱۰۰میلیون نهالی تولیدی بخشهای مختلف باغبانی در کشور  رد یابی نمیشد ،که نهال های زیتون جز همین نهالها بودند.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت، شناسه دار کردن بستر باغهای مادری در استان گیلان یکی از برنامه های است که نهال بهداشتی و عاری از آفات و بیماریها تولید شود و انتقال آفات و بیماریها چه در بستر داخل استان و خارج استان اتفاق نیافتد .

وی همچنین گفت: امسال طغیان مگس زیتون در رودبار روبرو بودیم که با همکاری و هماهنگی شبکه‌های مراقبت و مراکز گیاهپزشکی و سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری، استانداری و مدیریت بحران استانداری این آفت کنترل شده است و طبق گزارش‌ها و بازدید کمترین میزان خسارت را داریم و در نسل اول مبارزه شیمیایی خوبی انجام شده و حمایت‌های خوبی از طریق استانداری فرمانداری و همچنین سازمان جهاد کشاورزی انجام شده است، ولی به نظر می‌رسد کافی نیست و ما باید برای کنترل جمعیت این آفت در سال‌ها آینده بستر‌های تولیدمان را شناسنامه دار کنیم و بتوانیم محصول کیفی را تولید کنیم.
 
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان