• امروز: 1401/09/07
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/07
ظهور اولین خوشه برنج در شهرستان تالش

ظهور اولین خوشه برنج در شهرستان تالش

مدیر جهاد کشاورزی  شهرستان تالش گفت ؛ اولین خوشه برنج در مزرعه آقای بهراد سیدی (رقم هاشمی) کشاورز روستای چلونصر بخش مرکزی شهرستان تالش مشاهده شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ،آقاجمالی اظهار داشت ؛ شهرستان تالش حدود ۱۶ هزار هکتار شالیزار دارد و امید است با توجه به شرایط سال زراعی خوبی داشته و نسبت به سال گذشته افزایش محصول خواهیم داشت.
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان‌