• امروز: 1401/09/10
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/08
جلسه کشت قراردادی آستانه اشرفیه

جلسه کشت قراردادی آستانه اشرفیه

سومین جلسه کشت قراردادی برنج در سال جاری در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان، امروز پنجشنبه ۲۵فروردین جلسه هماهنگی و پیگیری مشکلات و گزارش عقد قراردادهای طرح کشت قراردادی برنج شهرستان با حضور مدیر و معاون فنی جهادکشاورزی شهرستان، مسئولین مراکز ، روسای ادارات ترویج و تولیدات گیاهی و همچنین رییس اداره تعاونی روستایی ، رییس اتحادیه شرکتهای تعاونی و مسئول بیمه محصولات کشاورزی در دفتر مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شد.

در داین جلسه اعضا به بررسی راهکارها و موانع توسعه کشت قرار دادی پرداختند