• امروز: 1401/09/05
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/05
جلسه توجیهی کشت قراردادی برنج در شهرستان شفت

جلسه توجیهی کشت قراردادی برنج در شهرستان شفت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت گفت؛ جلسه کشت قراردادی برنج با حضور روسای ادارات تولیدات گیاهی ،ترویج ،فنی وزیربنای شهرستان و تعدادی از بهره برداران در مسجد روستای دوبخشز برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، یوسف نژاد گفت ؛در این جلسه مزایای اجرای طرح علی الخصوص نحوه عقد قرارداد با کشاورزان طرف قرارداد و توزیع نهاده های کشاورزی هماهنگی های لازم بعمل آمد. و پس ازثبت نام مقررگردید کشاورزان جهت عقد قرارداد به اتحادیه تعاون روستایی مراجعه نمایند.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان