• امروز: 1402/03/17
  • آخرین بروزرسانی: 1402/03/17
کم فروشی از بیشترین تخلفات نانوایان متخلف رشت

کم فروشی از بیشترین تخلفات نانوایان متخلف رشت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت گفت: کم فروشی از بیشترین تخلفات نانوایان متخلف در شهرستان است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، مسعود اسدی پرور با بیان اینکه نظارت بر بازار محصولات کشاورزی به جهاد کشاورزی رشت واگذار شده است، گفت:  سرکشی روزانه  از فروشگاه های رشت را در برنامه داریم به  متخلفین در این حوزه تذکر داده می شود و در صورت مشاهده برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی افزود:  ۵ اکیپ بصورت روزانه بر بازار نظارت می کنند تا توزیع و فروش محصول کشاورزی به مردم بدون مشکل انجام شود.

اسدی پرور ادامه داد: طی بازرسی هایی انجام شده است در همه بخش ها به تخلفات رسیدگی  می شود و نظارت و رسیدگی بر تخلفات نانوایان نیز در اولویت برنامه های کاری قرار دارد.

وی با بیان اینکه ۱۱۰۰ نانوایی در رشت فعالیت دارند که از نظر کم فروشی، بهداشتی و میزان کیفیت نان رصد می شوند، تصریح کرد: ۶۰ درصد نانوایان رشت بربری پخت می کنند و از عمده مواردی که در نانوایی های متخلف دیده می شود، کم فروشی است.

وی با بیان اینکه در اکیپ های بازرسی ها اداره بهداشت نیز همکاری دارد، خاطرنشان کرد: برخی ها از نانوایان متخلف به صورت موردی هستند که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و مورد تذکر قرار می گیرند و در صورت تکرار از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی رشت با تاکید بر اینکه از لحاظ کیفی هم نانوایان مورد رصد قرار می گیرند تا از ارایه نان های بی کیفیت و یا خمیر و سوخته به مردم جلوگیری شود، ادامه داد: خوشبختانه وضعیت کیفیت نان ها بهتر شده است اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان