• امروز: 1401/04/09
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29
توزیع ۱۸۰۰ تن کود شیمیایی در شهرستان لاهیجان

توزیع ۱۸۰۰ تن کود شیمیایی در شهرستان لاهیجان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لاهیجان گفت ؛کود شیمیایی در شهرستان لاهیجان توزیع می گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ،گودرز کمالپور گفت توزیع انواع کودهای شیمیایی زراعی و باغی در سال زراعی جاری توسط عاملین توزیع بین کشاورزان شهرستان لاهیجان شروع شده است و تا تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۰ از میزان ۷۰۰۰  تن انواع کودهای ازته و فسفاته و پتاسه خریداری شده توسط عاملین، مقدار ۱۸۰۰  تن به کشاورزان منطقه تحویل داده شده است.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لاهیجان ضمن اشاره به الکترونیکی شدن مراحل صدور حواله کودهای شیمیایی  گفت: خرید و توزیع انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان بر اساس سهمیه شهرستان کماکان ادامه خواهد داشت.

وی افزود : در حال خاضر کود شیمیایی بعنوان نهاده ای ضروری در امر تغذیه گیاهی محسوب میشود .

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان