• امروز: 1400/08/06
  • آخرین بروزرسانی: 1400/08/29
واگذاری یا جایگزینی تعدادی از اراضی ملی

واگذاری یا جایگزینی تعدادی از اراضی ملی

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان  در نظر دارد تعدادی از اراضی ملی واگذاری یا جایگزینی به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.

متقاضیان می توانند مدارک لازم را در مدت دو هفته به همکاران امور اراضی مستقر در سازمان جهاد کشاورزی گیلان( میز خدمت ) تحویل نمایند.

لیست اماکن واگذاری