• امروز: 1401/09/10
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/10

اداره هماهنگی ترویج

اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل‏ها
 

 

 
 
نام و نام خانوادگی  : محمد رضا پور سراوانی
 
سمت :   سرپرست  اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل‏ها
 
 
مدرک تحصیلی :
 
 
شماره تلفن :  33334076
 
 
شرح وظایف  اداره  :
 
 
•مشارکت در فرآیند نیازسنجی پروؤه های استانی و پیشنهاد طرح ها و پروژه های سالیانه برای اجراء
 
• برنامه ریزی و پیگیری برای اجرایی شدن پروژه های عملیات ترویجی(  IPM/FFS، سایتهای الگویی، کانون یادگیری)  در زمینه هاي محصولي و موضوعي مختلف در سطح استان
 
• برنامه ریزی و پیگیری در اجرای  فعالیتها و برنامه های  روز مزرعه ، هفته انتقال یافته های  تحقیقاتی و  طرحهای تحقیقی و ترویجی مرتبط با محصولات کشاورزی استان 
 
•برنامه ریزی  در جهت توسعه کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی و ترویجی  در سطح استان
 
• نظارت بر اجرای فعالیتهای آموزشی و ترویجی در سطح استان
 
•برگزاری و پیگیری در بازدید های آموزشی ترویجی در سطح استان 
 
•برنامه ریزی و پیگیری - ایجاد ارتباط و تعامل کارشناسی با مجامع و مراکز علمی و تحقیقاتی و آموزشی ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سایر تشکلهای اعم از دولتی و غیر دولتی استان به منظور بهره گیری از علوم و دانش نوین در جهت توسعه بخش کشاورزی استان
 
•برنامه ریزی در جهت مشارکت فعال تشکل های کشاورزی غیر دولتی در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری استان
 
•ایجاد ارتباط ویژه و همکاری مستمر با معاونتها و مدیریتها سازمانی ، مراکز تحقیقاتی در سطح استان در اجرای مزارع نمایشی محصولات زراعی و باغی ، طرحهای الگویی ، حضور در کمیته های تخصصی
 
•1- اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی
 
•2-اجرای عملیات ترویجی(تحقیقی ، ترویجی، سایت های الگویی، کانون های یادگیری، مدرسه در مزرعه(IPM/FFS) )
 
•3- اجرای آموزشهای ترویجی(دوره های آموزشی  انفرادی/مشاوره ای، دوره آموزشی یک روزه، دوره آموزشی کارگاهی، دوره آموزشی بصورت گردهمایی، جشنواره، همایش ها، بازدید های ترویجی، روز مزرعه، هفته انتقال یافته ها و....)
 
•4-انتخاب و معرفی و تجلیل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی