• امروز: 1401/11/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/16

مدیر امور باغبانی

نام : منوچهر پارسافر

 

سمت : مدیر امور باغبانی

 

شماره تماس :   33344762 - 013

 

ایمیل سازمانی : 

mod.baghbani@jkgc.ir