• امروز: 1401/07/05
  • آخرین بروزرسانی: 1401/07/04

مدیر امور طیور

نام : سورنا چائیچی منصور                    

 

سمت :  مدیر امور طیور و  زنبورعسل و کرم ابریشم

 

شماره تماس :   8 - 33346607

 

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

 

سوابق کاری :

 

معاون فنی ایستگاه تولید ملکه زنبور عسل

رئیس ایستگاه تولید ملکه زنبور عسل

معاون مدیر امور طیور و زنبورعسل و کرم ابریشم

سرپرست مدیریت امور طیور و زنبورعسل و کرم ابریشم

78 الی 86

86 الی 95

95 الی 97

97/1/16  الی تاکنون