• امروز: 1401/11/08
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/07

مدیر امور طیور

نام : علی ریعانی محصصی

 

سمت :  سرپرست مدیریت  امور طیور و  زنبورعسل و کرم ابریشم

 

شماره تماس :   8 - 33346607