• امروز: 1402/09/19
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/18

مدیر امور طیور

نام : علی ریعانی محصصی

 

سمت :   مدیر  امور طیور و  زنبورعسل و کرم ابریشم

 

شماره تماس :   8 - 33346607