• امروز: 1401/09/14
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/13

مدیر امور طیور

نام : سید مرتضی خدمت بین دانا

 

سمت :  سرپرست مدیریت  امور طیور و  زنبورعسل و کرم ابریشم

 

شماره تماس :   8 - 33346607