• امروز: 1401/02/26
  • آخرین بروزرسانی: 1401/02/26

مدیر حفظ نباتات

نام : رضا  غیاثی                          

 

سمت : سرپرست مدیریت حفظ نباتات

 

شماره تماس : 33321956

 

ایمیل سازمانی :   

 

mod.nabatat@jkgc.ir