• امروز: 1402/09/13
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/13

مدیر حفظ نباتات

نام : رضا  غیاثی                          

 

سمت :  مدیریت حفظ نباتات

 

شماره تماس : 33321956

 

ایمیل سازمانی :   

 

mod.nabatat@jkgc.ir