• امروز: 1400/11/05
  • آخرین بروزرسانی: 1400/11/03

مدیر حفظ نباتات

نام : محمد ابراهیم محمدی                                

 

سمت : مدیر حفظ نباتات

 

شماره تماس : 33321956

 

ایمیل سازمانی :   

 

mod.nabatat@jkgc.ir

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش گیاهپزشکی-دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی- گل و گیاهان زینتی

 

سوابق شغلی و اجرایی (از ابتدای استخدام تاکنون):

 

محل خدمت

سازمان

سمت

از تاریخ

تا تاریخ

مدت (ماه)

شهرستان رودبار

کشاورزی

کارشناس حفظ نباتات

72

73

12

شهرستان رودبار

کشاورزی

کارشناس مسئول حفظ نباتات

73

75

24

شهرستان رودبار

کشاورزی

مسئول اداره اجرائی

75

77

24

شهرستان رودبار

کشاورزی

مدیر شهرستان

77

80

36

مدیریت حفظ نباتات استان

جهادکشاورزی

معاون حفظ نباتات استان

80

82

24

نظام بهره برداری استان

جهادکشاورزی

مدیر نظام بهره برداری استان

82

84

24

مدیریت حفظ نباتات استان

جهادکشاورزی

مدیر حفظ نباتات استان

84

تاکنون