• امروز: 1403/03/04
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/03

مدیر حفظ نباتات

نام :   مهدی عبادت طلب لیمودهی              

سمت :  سرپرست مدیریت حفظ نباتات

شماره تماس : 33321956

سابقه کاری: 29 سال

سطح تحصیلات:  فوق لیسانس مدیریت کشاورزی

ایمیل سازمانی :   

mod.nabatat@jkgc.ir

http://reza.ghiassi@gmail.com