• امروز: 1402/09/13
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/13

مدیریت امور زراعت

نام : ابراهیم اکبرزاده کاسانی                  

سمت :  مدیر امور  زراعت

 

شماره تماس : 33344752    

 

کارشناسان مسئول  : 33311328

 

ایمیل سازمانی :

mod.zeraat@jkgc.ir

 

میزان تحصیلات : کارشناس ارشد زراعت از دانشگاه گیلان

 

سوابق کاری :

در سال 1379 بعنوان کارشناس برنج در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آستانه

 از سال 1383 الی 1386 بعنوان رئیس اداره ترویج شهرستان و همزمان کارشناس برنج

از سال 1386 با انتقال به سازمان تا سال 1394 بعنوان کارشناس مسئول زراعت و از سال 1394 لغایت مهرماه 96 بعنوان معاون مدیریت زراعت و  پس از آن تا کنون بعنوان سرپرست مدیریت زراعت مشغول به کار می باشند.