• امروز: 1400/10/27
  • آخرین بروزرسانی: 1400/10/21

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

نام و نام خانوادگی  :  فرامرز هادی زاده

 

سمت  :  رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

 

شماره  تماس  : 

 

ایمیل  سازمانی :