• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

اداره آمار

نام : سید محمد موسوی سجاد        

  سمت : رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت  فناوری اطلاعات

شماره تماس : 33329178

سابقه کاری: 28 سال

ایمیل سازمانی  :  

 fanavari@jkgc.ir