• امروز: 1403/01/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/01/29

جدول خدمات اهراز هویت

خدمات  بخش معاونت برنامه ریزی 

 

ردیف خدمات نیازمند دریافت کپی و مدارک هویتی   برای خدمت مذکور کپی دریافت می‌شود؟ 
1 ارائه معرفی نامه استمهال بازپرداخت تسهیلات بانکی به بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزری بله
2 ارائه معرفی نامه جبران خسارت به بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزری بله
3 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی خیر - الکترونیکی
4 سهیلات رونق تولید خیر - الکترونیکی

 

خدمات  بخش  امور اراضی 

ردیف خدمات نیازمند دریافت کپی و مدارک هویتی   برای خدمت مذکور کپی دریافت می‌شود؟ 
1 درخواست اجرای طرحهای کشاورزی خیر- الکترونیکی
2 ثبت درخواست زمین واگذاری بله
3 صدور یا تمدید مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها خیر- الکترونیکی
4 تغییر طرح مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها خیر- الکترونیکی
5 جلوگیری از تغییر کاربری‏های غیرمجاز اراضی کشاورزی خیر- الکترونیکی
6 رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی خیر- الکترونیکی
7 پاسخ به استعلام تفکیک اراضی کشاورزی خیر- الکترونیکی
8 پاسخ به استعلام افراز اراضی کشاورزی خیر- الکترونیکی
9 پاسخ به استعلام انتقال اراضی کشاورزی خیر- الکترونیکی
10 پاسخ به استعلام تجمیع اراضی کشاورزی خیر- الکترونیکی
11  صدور یا تمدید موافقت نامه اجرای طرح های کشاورزی در محدوده روستاهای فاقد طرح هادی خیر- الکترونیکی
12 تغییر طرح موافقت نامه اجرای طرح های کشاورزی در محدوده روستاهای فاقد طرح هادی  
13 صدور مجوز واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و وابسته به کشاورزی (بجز زراعت، باغ و گلخانه) خیر- الکترونیکی
14 صدور مجوز واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های غیر کشاورزی خیر- الکترونیکی
15 صدور مجوز واگذاری زمین در اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری (طرح های کشاورزی و وابسته به کشاورزی شامل زراعت، باغ و گلخانه) خیر- الکترونیکی

 

خدمات  تولیدات  دامی

 

ردیف خدمات نیازمند دریافت کپی و مدارک هویتی   برای خدمت مذکور کپی دریافت می‌شود؟ 
1 صدور شناسه هویت دام زنده خیر- الکترونیکی
2 عرضه نهاده‏های دامی (جو، ذرت و کنجاله سویا) خیر- الکترونیکی
3 نظارت بر تامین و توزیع نهادههای دامی خیر- الکترونیکی

 

خدمات  تولیدات  گیاهی

 

ردیف خدمات نیازمند دریافت کپی و مدارک هویتی   برای خدمت مذکور کپی دریافت می‌شود؟ 
1  سامانه نرخ گيري محصولات باغي خیر- الکترونیکی
2 سامانه جامع پهنه بندي( نظام نوين ترويج) خیر- الکترونیکی
3 سامانه سيتا خیر- الکترونیکی
4 ارائه خدمات حمایتی حفظ نباتات خیر- الکترونیکی
5 ارائه مجوز خروج و ترخیص گمرکی آفت‏کش‏ ها و محموله‏ های گیاهی بله
6 ارائه مجوز قرنطینه و بهداشتی محوله ‏های گیاهی خیر- الکترونیکی
7 صدور گواهی بهداشتی گیاهی جابجایی نهال و اندام‏های تکثیری گیاهی خیر- الکترونیکی
8 ابطال مجوز تاسیس /بهره ‏برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی) خیر- الکترونیکی
9 ابطال مجوز تاسیس /بهره‏ برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) خیر- الکترونیکی
10 ابطال مجوز تاسیس /فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی خیر- الکترونیکی
11 ابطال مجوز تاسیس /فعالیت واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهی خیر- الکترونیکی
12 اصلاح مجوز تاسیس/بهره ‏برداری/توسعه مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) خیر- الکترونیکی
13 اصلاح مجوز تأسیس/بهره ‏برداری/توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏ های گیاهی (کلینیک‏ های گیاه پزشکی) خیر- الکترونیکی
14 تغییر نام مجوز تاسیس /بهره‏ برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی) خیر- الکترونیکی
15 تغییر نام مجوز تاسیس /فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی خیر- الکترونیکی
16 تغییر نام مجوز تاسیس /فعالیت واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهی خیر- الکترونیکی
17 صدور یا تمدید مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی خیر- الکترونیکی
18 صدور یا تمدید مجوز بهره ‏برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) خیر- الکترونیکی
19 صدور یا تمدید مجوز توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی) خیر- الکترونیکی
20 صدور یا تمدید مجوز تاسیس فروشگاه آفت کش های گیاهی خیر- الکترونیکی
21 صدور یا تمدید مجوز تاسیس مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) خیر- الکترونیکی
22 صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحدهای گلخانه‏ ای کوچک مقیاس خیر- الکترونیکی
23 صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحدهای گلخانه‏ ای کوچک مقیاس خیر- الکترونیکی
24 صدور یا تمدید پروانه توسعه واحدهای گلخانه ‏ای کوچک مقیاس خیر- الکترونیکی
25 صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی واحدهای گلخانه ‏ای کوچک مقیاس خیر- الکترونیکی

 

 

خدمات  بخش آب و خاک 

 

ردیف خدمات نیازمند دریافت کپی و مدارک هویتی   برای خدمت مذکور کپی دریافت می‌شود؟ 
1 حمایت از ایجاد و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری خیر- الکترونیکی

 

 

خدمات  بخش  صنایع تبدیلی 

 

ردیف خدمات نیازمند دریافت کپی و مدارک هویتی   برای خدمت مذکور کپی دریافت می‌شود؟ 
1 صدور یا تمدید جواز تاسیس واحد صنایع تبدیلی کشاورزی خیر- الکترونیکی
2 صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزی خیر- الکترونیکی
3 صدور یا تمدید جواز توسعه واحد صنایع تبدیلی کشاورزی خیر- الکترونیکی
4 صدور یا تمدید جواز بازسازی و نوسازی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی خیر- الکترونیکی
5 صدور موافقت اولیه واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی خیر- الکترونیکی

 

 

خدمات  بخش  مکانیزاسیون

 

ردیف خدمات نیازمند دریافت کپی و مدارک هویتی   برای خدمت مذکور کپی دریافت می‌شود؟ 
1 معرفی ادوات، تجهیزات و ماشین‏های کشاورزی نوین و توسعه ‏ای خیر- الکترونیکی

 

 

 

خدماتي كه  نيازمند كپي و مدارك هويتي نیستند

 

 خدماتي كه نيازمند كپي و مدارك هويتي هستند 

کلیه مجوزهای الکترونیکی صنایع تبدیلی - گلخانه های کوچک مقیاس -  

سامانه سماك    semak.maj.ir

 ارائه خدمات حمايتي امور آب و خاك

سامانه نرخ گيري محصولات باغي   samanak.maj.ir

ارائه خدمات حمايتي حفظ نباتات

 سامانه جامع پهنه بندي( نظام نوين ترويج)  poud.maj.ir ارائه خدمات حمايتي زراعت و مكانيزاسيون كشاورزي
سامانه سيتا       cita.maj.ir ارائه مجوزهاي واحدهاي بازرگاني و صنايع كشاورزي

سامانه سبوس    saboos.enahadeh.ir

پاسخ به استعلامات مربوط به حوزه كشاورزي

سامانه اصلاح نژاد و تلقیح مصنوعی وهویت    aibs.ir

پاسخگويي به شكايات، درخواست‏ها، پيشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد كشاورزي
سامانه بازارگاه      sps.bki.ir توزيع و نظارت بر مصرف بذور محصولات زراعي
سامانه ستکاوا کشاورزی setkava.ir

صدور گواهي كنترل كيفي و فني خوراك دام

 

سامانه سماصط (سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور)

 samasat.ir
سامانه بهین یاب   behinyab.ir
سامانه سانکا(سیستم یکپارچه خدمات الکترونیک نظام مهندسی کشاورزی)  Sanka.agrieng.org