• امروز: 1403/03/31
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/27

مدیریت رفاه و پشتیبانی

نام : محمد مهاجری      

سمت :  مدیر رفاه و پشتیبانی

سابقه کاری: 30 سال

میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت کشاورزی

شماره تماس : 33344679

ایمیل  سازمانی : 

 

mod.refah@jkgc.ir