• امروز: 1402/03/17
  • آخرین بروزرسانی: 1402/03/17

مجوزهای اعطایی 1400

مجوزهای اعطایی 1400

1- مجوزهای اعطایی معاونت صنایع تبدیلی 

 

2- مجوزهای اعطایی  معاونت بهبود  تولیدات گیاهی 

3-  مجوزهای اعطایی  امور اراضی