• امروز: 1401/11/16
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/16

مجوزهای اعطایی 1400

مجوزهای اعطایی 1400

1- مجوزهای اعطایی معاونت صنایع تبدیلی 

 

2- مجوزهای اعطایی  معاونت بهبود  تولیدات گیاهی 

3-  مجوزهای اعطایی  امور اراضی