• امروز: 1403/03/31
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/27

مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی

 

نام :    شبنم   شادمان 

سمت :   سرپرست مدیریت  صنایع تبدیلی و غذایی

سوابق تحصیلی : 

سابقه کاری: 

شماره تلفن مستقیم: 

ایمیل سازمانی :