• امروز: 1402/03/17
  • آخرین بروزرسانی: 1402/03/17

مدیر توسعه بازرگانی

نام : علی اکبر کردی

 

سمت :   مدیریت  توسعه بازرگانی

 

شماره تلفن مستقیم: 33325817

 

ایمیل سازمانی :

mod.bazar@jkgc.ir