• امروز: 1401/11/08
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/07

مدیر توسعه بازرگانی

نام : رضا ابراهیم نیا                             

 

سمت :  مدیر توسعه بازرگانی

 

شماره تلفن مستقیم: 33325817

 

ایمیل سازمانی :

mod.bazar@jkgc.ir