• امروز: 1402/03/17
  • آخرین بروزرسانی: 1402/03/17

اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج

نام و نام خانوادگی : ملیحه حسن زاده       

سمت :  رئیس اداره پشتیبانی شبکه ترویج

 

مدرک تحصیلی : ارشد مدیریت کشاورزی

 

شماره تماس : 33334076

 

 

 

از فعالیت های شاخص اداره شامل:

 

ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی

ساماندهی مددکاران ترویجی

ساماندهی سربازان سازندگی

ساماندهی شرکتهای خدمات مشاوره ای فنی ومهندسی کشاورزی

پیگیری امور مربوط به بسیج سازندگی

پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان حوزه ترویج کشاورزی