• امروز: 1400/05/02
  • آخرین بروزرسانی: 1400/04/31

قابل توجه متقاضیان طرحهای صنایع تبدیلی و غذایی و سایر ادارات و دستگاههای اجرایی ذیربط

قابل توجه متقاضیان طرحهای صنایع تبدیلی و غذایی و سایر ادارات و دستگاههای اجرایی ذیربط

سنجش اعتبار مجوزهای صنایع تبدیلی و غذایی از طریق سامانه پنجره  واحد خدمات الکترونیکی به آدرس  https://eagri.maj.ir  قسمت  "  بررسی اعتبار مجوزها " مقدور  بوده و با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور  کاهش تردد صاحبان مجوز و تسریع در انجام امور  ،  اخذ استعلام در خصوص  اعتبار  مجوزها  تا اطلاع  ثانوی از درگاه  یاد شده  با داشتن  شماره مجوز امکان پذیر  می باشد .