• امروز: 1403/03/31
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/27

مدیر رودبار

نام : حمید مهدوی توتکابنی 

سمت : مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان رودبار

رشته تحصیلی : ارشد مدیرت کشاورزی 

سابقه کار : 24

شماره تماس : 31623510

ایمیل سازمانی :

mod.roodbar@jkgc.ir