• امروز: 1401/07/07
  • آخرین بروزرسانی: 1401/07/04

مدیر لنگرود

نام : محمد علی احمدی شاد

 

سمت :   مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود

 

شماره تماس : 42564135

 

ایمیل سازمانی :

mod.langrood@jkgc.ir