• امروز: 1401/11/08
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/07

مدیر آستانه

نام : مهرداد محمدی تماجانی

 

سمت : مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان آستانه

 

شماره تماس :     42123010

 

ایمیل سازمانی :

mod.astaneh@jkgc.ir