• امروز: 1402/09/21
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/20

مدیر آستانه

نام : مهرداد محمدی تماجانی

 

سمت : مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان آستانه

 

شماره تماس :     42123010

 

ایمیل سازمانی :

mod.astaneh@jkgc.ir