• امروز: 1400/05/02
  • آخرین بروزرسانی: 1400/04/31

مدیر آستانه

نام : مهرداد محمدی تماجانی

 

سمت : سرپرست  مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان آستانه

 

شماره تماس :     42123010

 

ایمیل سازمانی :

mod.astaneh@jkgc.ir