• امروز: 1403/03/04
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/03

مدیر آستانه

نام : مهرداد محمدی تماجانی 

سمت : مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان آستانه اشرفیه

شماره تماس :    42125002 -  42123010

سابقه کاری: 28 سال

تحصیلات: کارشناس ارشد زراعت

ایمیل سازمانی :

mod.astaneh@jkgc.ir

http://mehrmohdad47@ gmail.com