• امروز: 1403/03/04
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/03

مدیر تالش

نام : سعدالله نقدی    

 

سمت : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تالش

شماره تماس : 44226364 - 44239205

سابقه کاری: 28 سال

میزان تحصیلات: لیسانس زراعت و اصلاح نباتات

ایمیل سازمانی : 

mod.talesh@jkgc.ir