• امروز: 1403/03/04
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/03

مدیر شفت

نام : محمد رضا یوسف نژاد

سمت :  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت

شماره تماس : 34782044   -  34782222

ایمیل سازمانی :

mod.shaft@jkgc.ir