• امروز: 1402/09/13
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/13

مدیر فومن

نام : رامین قاسم زاده 

                                                             

سمت : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فومن

 

شماره تماس :  31736193 -  31736191

 

ایمیل سازمانی :

mod.fooman@jkgc.ir