• امروز: 1403/03/04
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/03

مدیر رشت

نام : اسماعیل خوش چهره

 

سمت :   سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت

شماره تماس : 33669820- 33669818

سابقه کاری: 30 سال

سطح تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی کشاورزی زراعت

ایمیل سازمانی :

mod.rasht@jkgc.ir

http://Jahad_rasht@gilan.dolat.ir