• امروز: 1403/03/31
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/27

مدیر انزلی

نام : رضا نوربخش شیل سر       

 

سمت : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انزلی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی

شماره نمابر : 44423940

ایمیل سازمانی :

mod.anzali@jkgc.ir