• امروز: 1403/01/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/01/29

مدیر آستارا

نام :    حقیقت میرزایی

سمت :  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  آستارا

شماره تماس : 44833172

ایمیل سازمانی : 

mod.astara@jkgc.ir