• امروز: 1402/09/19
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/18

برگزاری کلاس آموزشی معاینه فنی و کنترل افت و ریزش کمباین غلات

برگزاری کلاس آموزشی معاینه فنی و کنترل افت و ریزش کمباین غلات

یکشنبه   24/2/1402  در مرکز خدمات رستم آباد رودبار