• امروز: 1402/09/19
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/18

اداره حقوقی

نام : معصومه دهقان

 

سمت : سرپرست اداره امور حقوقی

 

شماره تماس :   33328005

 

ایمیل سازمانی : 

ed.hoghoogi@jkgc.ir