• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

اداره حقوقی

نام : معصومه دهقان      

سمت : سرپرست اداره امور حقوقی

شماره تماس :   33328005

میزان تحصیلات: مهندسی خاک شناسی/ لیسانس حقوق/ ارشد مدیریت دولتی

سابقه کاری: 10 سال

ایمیل سازمانی : 

ed.hoghoogi@jkgc.ir