• امروز: 1403/03/31
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/27

مدیر مالی

نام : سید محمد حسینی 

سمت : مدیر امور مالی

شماره تماس :   33322640

سابقه کاری: 25 سال

میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی