• امروز: 1401/11/08
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/07

مدیرامور اداری

نام :    احمد علی درویشی چالکسری

 

سمت :  مدیر امور اداری 

 

شماره تماس :  33324622  -  013

 

ایمیل سازمانی :

mod.edari@jkgc.ir