• امروز: 1400/11/05
  • آخرین بروزرسانی: 1400/11/03

مدیر اداری

نام : مصطفی زکالاب        

 

سمت :  مدیر امور اداری

 

شماره تماس :  33324622  -  013

 

ایمیل سازمانی :

mod.edari@jkgc.ir

 

سوابق تحصيلي:

 

-كارشناسي ارشد:مديريت دولتي

 

سوابق علمي:

 

-تدريس در دانشگاه از سال1392تاكنون

-مقطع تدريس:كارشناسي

-دروس تدريس: دروس تخصصي مديريت

 

عناوین شغلی و مسئولیتها:

-مدیر امور اداری سازمان

-عضو کمیته مدیران سازمان

-دبیر و عضو کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان

-عضو کمیته تخصصی ساختار و هوشمندسازی اداری

-عضو کارگروه راهبری مدیریت سازمان

-عضو کمیته جذب و استخدام سازمان

سوابق شغلی:

 

-مشاور رئیس سازمان در امور ایثارگران

-رئيس اداره امور ايثارگران سازمان

-دبير كميسيون استانی ايثارگران

-عضو شورای فرهنگی سازمان

-عضو کارگروه اشتغال ایثارگران سازمان

-مشاور دبیر کل جمعیت فرزندان شاهد نواندیش خدمتگزار گیلان

-رئيس اداره رسيدگي به اسناد وتنظيم حسابها ی سازمان

-كارشناس امور مالي

–کارمند امور دفتری و اداری