• امروز: 1402/03/17
  • آخرین بروزرسانی: 1402/03/17

اداره مکانیزاسیون

نام : حیدر کامیاب

 

سمت : رئیس اداره فناوری مکانیزاسیون

 

شماره تماس :  33344761