• امروز: 1402/01/02
  • آخرین بروزرسانی: 1401/12/29

مدیر توسعه بازرگانی

 

نام و نام خانوادگی : محمد مهاجری

 

سمت : سرپرست مدیریت بازرگانی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی 

 

شماره تلفن مستقیم: 33325817

 

ایمیل سازمانی :

mod.bazar@jkgc.ir